กินนะ...เพื่อสุขภาพ

เกี่ยวกับเรา

              การมีชีวิตและการใช้ชีวิต ในสภาพที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคนับว่าเป็นสุดยอดปรารถนา ปัจจัยสำคัญอันหนึ่ง ในการดำรงอยู่ของชีวิตก็คืออาหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการรับประทานอาหารในแต่ละครั้งจึงต้องเป็นอาหารที่ดีมีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อร่างกายและเพื่อสุขภาพโดยแท้
              การให้ความสนใจต่อสุขภาพของผู้คนในปัจจุบันนับว่ามีมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นตามลำดับในอนาคต ดังนั้นแนวคิดการสร้างสรรค์อาหารเพื่อสุขภาพในแบรนด์ ไข่ กะ ไก่ จึงเกิดขึ้น เพื่อผลิตอาหารในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัยได้เลือกบริโภคเพื่อสุขภาพในราคาที่จับต้องได้ อาหารเพื่อสุขภาพในแบรนด์ ไข่ กะ ไก่ จึงเป็นทางเลือกคุณภาพทางเลือกหนึ่งของคนรักสุขภาพ
              เมื่อทุกคนรักในสุขภาพ สนใจอาหารเพื่อสุขภาพ เราจึงขอมีส่วนร่วมและสนับสนุนในสุขภาพของทุกคน ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา และขอบอกต่อกับทุกคนที่รักในสุขภาพด้วยคำสั้นๆว่า

กินนะ...เพื่อสุขภาพ

แซนด์วิซ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

สลัด

ที่ตั้งร้าน
77/9 ถนนชยางกูร 28 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

099-4014307